Cofraje

Cofraje. Cerinte, verificari si decofrarea elementelor de beton

Cofraje. Tipuri si elemente componente Operatiunile de cofrare a elementelor de beton armat, au o importanta deosebita in obtinerea unui produs de calitate. De aceea, activitatea de cofrare trebuie urmarita de personal specializat, ingineri constructori si Diriginte de Santier. Tipuri de cofraje Tipurile de cofraje utilizate în mod curent sunt: în functie de situatia cofrajului, […]

Zidarie. Tipuri, materiale componente si prevederi constructive

Tipuri de pereti de zidarie Zidaria despre care vom face referire in cele ce urmeaza este cea utilizata la constructiile civile,industriale si agrozootehnice si/sau ale partilor acestora ,avand urmatoarele tipuri de alcaturi: Zidarie nearmata (ZNA). Zidarie confinata (ZC),prevazuta cu elemente din beton armat ,stalpisori si centuri, pe toate cele patru laturi ale panoului de zidarie,turnate […]

Beton

Beton. Cerinte, compozitie si punerea in opera

Beton. Clasificare si descriere Betonul este un material de constructie format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrisului si apei cu sau fara aditivi si adaosuri si ale carui proprietati de dezvolta prin hidratarea cimentului. Definitia de mai sus nu este o noutate pentru multi. Ceea ce dorim sa punctam in cele ce urmeaza sunt cerintele si […]

Otel beton.Proiectarea,fasonarea si punerea in opera

Otel beton. Prevederi obligatorii in proiectul de executie Prevederile minime referitoare la otelul beton cu care se armeaza elementele de beton  si care trebuie sa fie continute in partea scrisa si desenata a proiectelor tehnice sunt: tipul si clasa otelului beton. Prin tip se intelege otel beton neted sau profilat, iar prin clasa se intelege […]

Caramida.Cum alegem caramida pentru zidarie

Caramida. Clasificarea caramizii pentru zidarie Caramida asupra careia vom face referire  in cele ce  urmeaza este cea utilizata la realizarea cladirilor civile si industriale sau parti ale unor elemente din cadrul acestora. Aceste tipuri de caramida sunt: elemente pentru zidarie din argila arsa conform – SR EN 771-1; elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat […]

Diriginte de santier. Activitatea desfasurata si obligatii legale

Diriginte de santier Tomsbau. Reprezentant al Beneficiarului Dirigintele de santier este persoana fizica, ce reprezinta interesele Investitorului/Beneficiarului unei lucrari de constructii, cu atributii in verificarea calitatii lucrarilor  executate si respectarea prevederilor legale. Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire […]

Categoria de importanta a constructiilor. Rol si mod de stabilire.

Categoria de importanta a constructiilor.Incadrarea constructiilor Constructiile reprezinta lucrari concepute si executate pentru indeplinirea unor functii economico -sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regula, in raport cu durata mare de utilizare, cu volumul de munca si de materiale inglobate , cu adaptarea la conditiile locale de teren si de mediu. Constructiile se incadreaza ,dupa […]

Cartea tehnica a constructiei. Continut si modul de intocmire

Cartea tehnica a constructiei.Aspecte generale Cartea tehnica a constructiei reprezinta ansamblul documentelor, intocmite inca din primele faze ale demararii unei constructii, incepand cu procesul de autorizare a constructiei si pana la demolarea ei. Cartea tehnica se preda la finalizarea lucrarilor Investitorului, de catre un Diriginte de Santier autorizat, care preia documentele necesare de la executant […]

Receptia lucrarilor. Etape,participanti si documente necesare.

Receptia lucrarilor. Etapele principale Receptia lucrarilor reprezinta procesul prin care se certifica  finalizarea lucrarilor pentru realizarea unei constructii. Receptia lucrarilor se finalizeaza prin procesul verbal de receptie, document in baza caruia constructia poate fi data in folosinta. Fara acest proces verbal acceptat si semnat de toti cei implicati in realizarea si verificarea lucrarilor , constructiile […]

Autorizatie de constructie. Etapele obtinerii acesteia.

Autorizatie de constructie. Etapele procedurii de autorizare  Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:  Solicitarea si emiterea certificatului de urbanism. Despre acest subiect puteti afla mai multe in articolul “Certificat de Urbanism. Indrumari si aspecte legale”.  Dupa emiterea Certificatului de Urbanism, in functie de solicitarile continute in cadrul acestuia,trebuie sa […]