CONSULTANTA FONDURI EUROPENE

Consultanta fonduri europene

In activitatea noastra am  implementat cu succes numeroase proiecte cu finantare din fonduri europene. Serviciile noastre din acest domeniu s-au orientat  preponderent catre proiectele, care aveau integrate si lucrari de constructii.

Aceste proiecte necesita o atentie deosebita, ele trebuie  sa indeplineasca foarte exact toate conditiile prevazute in normele si legislatia, inclusiv cea din domeniul tehnic, in vigoare la momentul implementarii. Mai mult, aplicarea legislatiei este obligatoriu sa se concretizeze in documente, de cele mai multe ori foarte numeroase, in baza carora se pot face deconturile necesare si justifica finantarile primite.

Compania noastra poate oferi servicii integrate de consultanta tehnica si consultanta pentru afaceri, astfel incat beneficiarii de fonduri europene, sa poata implementa cu succes si in totalitate, proiectele pentru care au primit finantarea.

Serviciile de consultanta integrate tehnice si de afaceri, va pot aduce avantaje economice si nu numai, prin stabilirea corecta a parametrilor si bugetului unei afaceri, inca din stadiul de concept si studiu de fezabilitate. In acest fel sunt evitate situatiile, cel mai des intalnite, in care lucrarile de constructii au fost subevaluate sau concepute necorespunzator nevoilor de afaceri ale beneficiarilor.

Serviciile oferite de compania noastra in domeniul fondurilor europene, pot parcurge intregul proces al afacerii, de la idee, la implementare si pana la ultima cerere de plata. Printre aceste servicii enumeram, pe larg:

ETAPA  DE IDENTIFICARE, PREGATIRE, EVALUARE A PROIECTULUI

–  identificarea ideii de proiect si a celei mai potrivite solutii de finantare;

–  suportul pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si a documentelor solicitate de finantator;

–  intocmirea cererii de finantare;

– intocmirea si realizarea studiului de fezabilitate;

– depunerea proiectului de finantare;

– suportul in alegerea proiectantului, in cazul lucrarilor cu constructii;

– suportul in alegerea solutiilor tehnice pentru constructii, conform specificului activitatii dvs.;

– evaluarea lucrarilor de constructii si verificarea incadrarii in bugetul proiectului;

ETAPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

– suportul in realizarea licitatiilor si alegerea furnizorilor de lucrari/servicii/materiale;

– verificarea respectarii procedurilor de achizitie;

– suportul in realizarea si negocierea contractelor cu furnizorii;

– verificarea executiei lucrarilor cu specialisti atestati, in cazul proiectelor cu constructii;

– verificarea intocmirii documentelor legale de catre furnizori/prestatori;

– intocmirea cererilor de plata catre autoritatea de management;

– verificarea periodica a respectarii bugetului prevazut;

– acte aditionale, modificari ale contractului de finantare si corespondenta cu autoritatea de management;