decembrie 17 2019 0Comment
Izolatie fonica

Izolatie fonica. Parametrii si protectia incaperilor la zgomot

Izolatie fonica. Parametrii principali

Izolarea fonica se refera , in principal, la cei doi parametrii de izolare care sunt:

 1. Izolarea la zgomot aerian ce poate fi definita ca diferenta între nivelurile de zgomot din doua incaperi separate de un perete.
 2. Izolarea la zgomot de impact care reprezinta actiunea prin care se urmareste ca nivelul de zgomot, datorat unor socuri de natura mecanica (pasi, obiecte cazute, manevrari de mobilier), asupra ansamblului unui planseu, sa se auda pe cât posibil redus atât în spatiul de sub planseu cât si în spatiile alaturate.

Caracteristicile materialelor de izolare fonica vor fi precizate de catre proiectant, iar alegerea si  aplicarea corecta a acestor materiale pe durata executiei lucrarilor va fi verificata de catre un Diriginte de Santier.

Protectia impotriva zgomotului la cladiri are ca directii de actiune:

 • protectia la zgomotul aerian provenit din exteriorul cladirii;
 • protectia la zgomotul aerian provenit dintr-un alt spatiu inchis;
 • protectia impotriva zgomotului de impact;
 • protectia fata de zgomotul produs de echipamentele si instalatiile tehnice ale cladirii;

Zgomotul aerian in cladiri

Acest zgomot este influentat in principal de:

 • Transmisia prin anvelopa cladirii si prin compartimentari, care depinde de caracteristicile de izolare ale acestora si poate fi controlata eficient. Izolarea efectiva este micsorata de transmisiile colaterale prin peretii si planseele adiacente.
 • Prezenta unor usi si ferestre, care au în mod normal caracteristici izolatoare net inferioare (influentate negativ si de neetanseitati), reduce în mod sensibil posibilitatile de obtinere a indicilor de izolare necesari.
 • Mici fisuri, rosturi sau neetanseitati , care pot conduce la reducerea calitatilor izolatoare ale elementelor de compartimentare.

Zgomot de impact (transmis prin structura)

Zgomotul transmis prin structura (partile materiale ale cladirii) se propaga la distanta fara reduceri semnificative. În consecinta actionarea la sursa este esentiala. Pe parcurs se poate interveni numai prin întreruperea elementelor materiale, cu rosturi libere sau prin interpunerea de straturi elastice.

Zgomotul produs de instalatii si echipamente tehnice

Echipamentele si instalatiile sunt sursa de:

 • zgomot aerian care poate fi controlat în spatiul respectiv;
 • zgomot si vibratii transmise partilor materiale ale cladirii. În acest caz este esentiala actionarea la sursa;

Traseele instalatiilor (conducte hidraulice sau tubulatura pentru ventilatii) sunt surse de zgomot în cazul in care transmit vibratiile si zgomotul partilor materiale ale cladirii. În acesta situatie, esential este modul de montare al echipamentelor, conductelor si tubulaturii pentru evitarea transmiterii vibratiilor si zgomotului în cladire.

Iozlatie fonica. Asigurarea protectiei la zgomotul aerian a incaperilor cladirilor

Principalele tipuri de materiale fonoabsorbante utilizate curent sunt:

 • placi (saltele) din materiale poroase (cu porozitate deschisa) si structuri realizate pe baza acestora. Placile (saltelele) din materiale poroase (cu porozitate deschisa) sunt cele mai folosite in situatiile curente,  se pot monta direct pe elementele de constructie sau la distanta de acestea. Placile (saltelele) fonoabsorbante, în grosimi mici (3…5 cm), se dispun direct pe un element constructiv, în special în situatiile în care suportul este continuu si plan;
 • membrane vibrante aplicate pentru obtinerea unor izolatii fonice ridicate;
 • structuri fonoabsorbante mixte (alcatuite din placi poroase si membrane vibrante) folosite, de asemenea, in cazul unor incaperi cu solicitari ale unei izolatii fonice ridicate;
 • structuri rezonatoare fonoabsorbante utilizate de regula la incaperi speciale, studiouri de televiziune etc;

Prevederi constructive de executie

Montarea placilor fonoabsorbante direct pe suprafata unui element de constructie se poate face prin:

 • lipire;
 • prinderi mecanice;

La pregatirea si verificarea suprafetei suport, planeitatea se va verifica cu dreptarul de 1,00 m, admitându-se o singura bavura de 2 mm la 1.00 m. Înainte de montare, suprafata suport se curata  de impuritati. Umiditatea relativa a suportului nu trebuie sa depaseasca 5%.

În vederea asigurarii izolarii împotriva zgomotului aerian, la executarea constructiilor se va acorda o atentie deosebita:

 • respectarii prevederilor proiectului, în ceea ce priveste grosimile minime ale elementelor de închidere a cailor de propagare (pentru realizarea masei necesare a acestora);
 • umplerii rosturilor la lucrarile de zidarie si etansarii rosturilor la montarea prefabricatelor si a elementelor de închidere;

Izolatie fonica. Asigurarea protectiei la zgomotul de impact a incaperilor cladirilor

Cerintele de izolatie fonica la zgomot de impact se îndeplinesc, în principal, prin realizarea unor pardoseli care, împreuna cu planseul brut, trebuie sa asigure indicele de izolare la zgomot de impact necesar.

Capacitatea de izolatie fonica la zgomot de impact a unui planseu depinde, în mod esential, de calitatile elasto-amortizoare ale pardoselilor cu care este prevazut. Spre exemplu planseele brute sau cu pardoseli reci obisnuite, întâlnite curent în cladirile de locuit si social-culturale, nu satisfac cerintele de izolare la zgomot de impact.

În cazurile în care este necesara o izolare deosebita la zgomot de impact se pot utiliza dale flotante. Dalele flotante au structura constructiva ca in Figura atasata

ÎnTabelul 1 sunt prezentate valorile ΔLw (indicele de imbunatatire a izolarii la zgomot de impact ) corespunzatoare principalelor tipuri de pardoseli utilizate curent în cladiri civile. Acest indicator arata cu cat se poate imbunatatii izolarea la zgomot de impact a pardoselii in functie de straturile de finisaj.

Valorile indicelui de izolare la zgomot de impact pentru planseele brute sunt date in Tabelul 2.

Rezistenta la zgomotul de impact ( Ln,w ) se determina ca diferenta intre valorile, corespunzatoare tipului de planseu/finisaj , din tabelul 2 si cele din tabelul 1. Cu cat valoarea Ln,w este mai mica cu atat protectia la zgomotul de impact este mai buna.

Izolatie fonica.Limitele admisibile si izolarea  la constructiile civile

Cladiri de locuit

Limite admisibile si parametrii de izolare

În cazul apartamentelor din locuintele individuale sau colective, limita admisibila pentru nivelul de zgomot echivalent interior, provenit din exteriorul unitatii functionale este 35 dB(A)

Parametrii de izolatie fonica între unitatile functionale din locuintele individuale sau colective sunt prezentati în Tabele atasate. Practic aceste tabele arata ca pentru a obtine nivelul de zgomot permis, 35 db, la actiunea unui nivel de zgomot perturbator, elementele de constructie trebuie sa aibe rezistentele minime pentru RW si maxime pentru Ln,w

unde RW -rezistenta la zgomot aerian;

Ln,w– rezistenta la zgomot de impact;

Realizarea elementelor de constructie

Izolarea acustica a unitatilor functionale din cladirile civile de locuit, împotriva zgomotului aerian si de impact provenit din spatiile adiacente se asigura cu elemente de constructie (pereti, plansee, elemente de închidere) a caror alcatuire este astfel conceputa, încât sa se realizeze ansamblul cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor.

Pentru asigurarea indicilor de izolatie fonica la zgomot aerian R w si de impact Ln,w, adoptarea solutiilor de pereti, plansee si pardoseli se face fie prin calcul , fie prin alegerea solutiilor cuprinse în Tabel A1 (pereti), Tabel A2 (usi) si Tabel A3 (plansee)

Cladiri pentru birouri

Limite admisibile si parametrii de izolare

În cazul cladirilor pentru birouri, limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior, provenit din exteriorul unitatilor functionale, sunt cele din tabelul de mai jos:

Nr

crt

Unitatea functionala Limita admisibila a zgomotului interior,exprimata in:
dB
1 Birouri cu concentrare mare a atentiei 35
2 Birouri cu activitate normala,administratie 40
3 Birouri de lucru cu publicul 45
4 Sali de conferinte/sedinte 35

Rezistentele de izolare acustica, aerianta si de impact, ale elementelor de constructii între unitatile functionale din birouri sunt prezentate în Tabelele 30 si 31

Realizarea elementelor de constructie

 1. Izolarea acustica a unitatilor functionale din cladirile de birouri, împotriva zgomotului aerian si de impact provenit din spatiile adiacente se asigura cu elemente de constructie (pereti, plansee, elemente de închidere) a caror alcatuire este astfel conceputa, încât sa se realizeze ansamblul cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor.
 2. Pentru asigurarea indicilor de izolare la zgomot aerian R‘w si de impact L‘nw, adoptarea solutiilor de pereti, plansee si pardoseli se face fie prin calcul , fie prin alegerea solutiilor cuprinse în Tabelul A1 (pereti), Tabelul A2 (usi) si Tabelul A3 (plansee).
 3. Cladirile de birouri trebuie organizate astfel încât centralele termice sa se afle, pe cât posibil, grupate în exteriorul cladirii, cât mai departe de salile de conferinte/sedinte.
 4. În cazul când sunt amplasate în cladire, centralele tehnice trebuie situate si izolate în mod corespunzztor, urmând ca spatiul de la parter sa fie destinat holurilor, centralelor telefonice, salilor de asteptare etc
 5. La proiectarea si executia elementelor de închidere din cladirile de birouri trebuie luate urmatoarele masuri minimale:
  1.  realizarea usilor masive cu garnituri de etansare pe contur (cu exceptia usilor rezistente la foc);
  2.  prevederea de ferestre termofonoizolatoare, cu garnituri de etansare pe contur; se recomanda, pe cât posibil, ca foile de geam ale acestor ferestre sa aiba grosimi diferite (de ex.:4mm si 6mm).
 1. Se recomanda ca accesoriile din birouri (de exemplu: telefoane, calculatoare etc) sa fie asezate pe straturi suport cu rigiditate scazuta (covoare de cauciuc, pâsle etc.).
 2. Masurile pentru izolarea fonica si antivibratila a centralelor tehnice din cladirile de birouri se vor lua cu respectarea prevederilor reglementarilor in vigoare.

Izolatie fonica. Concluzii

Asigurarea izolatiei fonice la cladiri reprezinta o cerinta fundamentala a executiei lucrarilor de constructii, care trebuie analizata, cu aceeasi atentie si in aceeasi masura, ca cerinta de rezistenta si stabilitate, izolare termica sau rezistenta la foc, intrucat contribuie si are un impact direct asupra nivelului de confort al vietii oamenilor.

In consecinta, operatiunile de izolare fonica, caracteristici ale materialelor utilizate, trebuie urmarite si verificate de un Diriginte de Santier.

mihnea