decembrie 18 2019 0Comment
Acoperisuri case

Acoperisuri case. Asigurarea cerintei de rezistenta si stabilitate

Acoperisuri case. Prevederi generale

Acoperisul unei case trebuie sa indeplineasca atat cerinta de rezistenta si stabilitate, cat si de izolare termica, fonica si rezistenta la foc. Pentru asigurarea indeplinirii tuturor cerintelor in parametrii normali , executia acestuia trebuie urmarita cu personal calificat, ingineri constructori si Diriginte de Santier.

Prevederi privind sarpanta

Structura de rezistenta a acoperisului unei case se poate executa in urmatoarele variante constructive:

 • acoperisuri cu structura principala a sarpantei integrala din lemn;
 • acoperisuri cu structura principala a sarpantei din beton armat;
 • acoperisuri cu structura principala a sarpantei din metal;
 • acoperisuri cu structura mixta, beton -lemn, metal -lemn,beton-metal;

In oricare dintre situatiile de mai sus, frontoanele si timpanele acoperisului se pot realiza din:

 • zidarie din caramida plina sau cu goluri verticale, cu sau fara armare orizontala,cu stalpisori si centuri din beton armat monolit;
 • beton armat monolit de 12-14 cm grosime, cu beton clasa C12/15 sau mai mult si cu strat termoizolant exterior;

In conditiile asigurarii rezistentei si stabilitatii la actiunea  incarcarilor , in peretii de fronton se pot amplasa  si goluri de ferestre.

Parapetii pe care reazema cosoroabele de pe conturul acoperisului , se vor alcatui in mod similar cu frontoanele.

La parapetii din zidarie, se vor prevedea obligatoriu stalpisori de dimensiuni minim 25 x 25 cm, la distante care se stabilesc prin calcul, dar care vor fi de maxim 4,0- 4,5 m. La partea superioara a parapetilor se va realiza o centura din beton armat monolit avand latimea de 25 cm si inaltimea de cel putin 15 cm.

Prevederi privind casa scarii la nivelul acoperisului

Structura casei scarii care se executa pe inaltimea acoperisului mansardat trebuie sa formeze un ansamblu stabil, avand forma in plan , de regula,  dreptunghi.

Atat peretii cat si planseul de la partea superioara a casei scarii, trebuie sa aiba cel putin aceleasi caracteristici de rezistenta la foc ca elementele de constructie folosite la celelalte nivele.

Peretii vor avea o alcatuire similara ce cea a frontoanelor. Planseul de la partea superiora va fi realizat, de regula, dintr-o placa inclinata din beton armat monolit.

Acoperisuri case cu sarpanta din lemn

Cerinte generale

Structura sarpantei se realizeaza, de regula, sub forma de sarpanta din lemn pe scaune. Mai multe detalii despre Acoperisuri din lemn. Structura, detalii si alcatuire.

Alcatuirea sarpantei din lemn  trebuie sa asigure,  satisfacerea urmatoarele exigente generale principale:

 •  transmiterea cat mai direct posibil, la peretii structurali ai cladirii, a tuturor incarcarilor gravitationale;
 •  asigurarea stabilitatii, rezistentei si rigiditatii ansamblului sarpantei, precum si a tuturor elementelor componente, la actiunea incarcarilor orizontale (seism si vant), prin prevederea unui numar corespunzator de contravantuiri verticale, pe ambele directii principale;
 •  ancorarea , in conditii corespunzatoare de rezistenta, indeformabilitate si durabilitate, a ansamblului sarpantei, prin intermediul talpilor si a cosoroabelor, de structura de rezistenta a cladirii;

Elementele din lemn folosite la realizarea sarpantelor vor fi realizate, de regula , din:

 • lemn ecarisat;
 • cherestea de rasinoase;
 • cherestea calitatea I ;
 • cherestea cu o umiditate de maxim 18%;

Piesele din lemn vor fi in prealabil ignifugate si antiseptizate, cu materiale a caror calitate este certificata.

Cerinte particulare

Suplimentar, la alcatuirea sarpantei din lemn pe scaune, se vor respecta si urmatoarele conditii specifice:

 • prin modul de amplasare a popilor,clestilor, contrafiselor si diagonalelor, se va urmari  crearea unor spatii cat mai libere, atat pe orizontala cat si pe verticala;
 • se recomanda a se evita realizarea unor sarpante pe scaune cu o alcatuire care conduce la impingeri laterale (Fig R1.6). La cladirile cu latime mare si/sau amplasate in zone cu seismicitate ridicata, precum si in situatiile in care este dificil de a prelua impingerile (Fig R2,c), acesta schema constructiva nu va fi utilizata;
 • la alcatuirea de ansamblu a sarpantei pe scaune, precum si la stabilirea pozitiei si distantelor intre capriori, se va avea in vedere necesitatea prevederii in zonele inclinate ale mansardei, a lucarnelor si ferestrelor amplasate paralel cu invelitoarea;
 • la stabilirea distantelor intre capriori, se va tine seama de dimensiunile placilor/saltelelor termoizolante;

Prevederi constructive

Tălpile şi cosoroabele se vor lega de elementele structurale din beton armat planşee şi centuri astfel:

 1. cu buloane filetate, ancorate corespunzător în elementele de construcţie din beton armat şi prevăzute cu şaibe şi piuliţe în cazul elementelor de construcţie nou turnate (Fig R2 a,c
 2. cu piese metalice speciale, prevăzute cu dispozitive de expandare sau similare în cazul elementelor de construcţie existente (Fig R2.b).

In toate cazurile, rezemarea popilor pe centurile şi/sau planşeele din beton armat se va face prin intermediul unor tălpi de repartiţie, dimensionate corespunzător şi prevăzute sau nu cu contrafişe de rigidizare (Fig R2 e).

Pentru realizarea lucarnelor şi a ferestrelor de mansardă, precum şi la străpungerile pentru coşuri şi ventilaţii, se vor folosi juguri şi grinzi duble, prevăzute cu chertări şi zbanţuri metalice.

Pentru o mai bună conlucrare şi retransmitere a încărcărilor verticale şi orizontale între căpriori şi de la aceştia la pane şi la scaune, se recomandă în deosebi în zone cu seismicitate ridicată adoptarea unei soluţii cu astereală în locul soluţiei cu şipci. Astereala poate fi realizată fie din dulapi de 28 mm grosime şi lăţime cât mai mare, fixaţi cu min. 2 cuie de fiecare căprior, fie din panouri (plăci) din diverse materiale.

Scheme constructive de montaj

In Fig R1 se prezintă câteva exemple de scheme constructive ale unor şarpante din lemn pe scaune (secţiuni transversale), posibil de utilizat la acoperişurile mansardate, astfel:

 • 1…6 fără parapete longitudinale;
 • 7…10 cu parapete longitudinale;
 • 6 fără popi intermediari, cu împingeri laterale;
 • 1,7 cu un şir de popi interiori:
 • 2,8 cu 2 şiruri de popi interiori;
 • 3,4,9 cu 3 şiruri de popi interiori, fără frângerea apelor;
 • 5,10 idem, cu frângerea apelor;
 • 3,4 cu pereţii exteriori ai mansardei, retraşi faţă de planul faţadelor longitudinale

Acoperisuri case cu sarpanta pe ferme de lemn

In unele cazuri este necesar să se analizeze oportunitatea utilizării, în locul unei şarpante din lemn pe scaune, a unei şarpante din ferme de lemn. Această soluţie poate deveni necesară din punct de vedere tehnic şi eficientă din punct de vedere economic, în următoarele situaţii:

 • deschideri mari între elementele portante verticale;
 • planşee cu o capacitate de rezistenţă redusă şi/sau cu o deformabilitate mare, în special planşee cu grinzi din lemn;
 • absenţa unor pereţi structurali interiori amplasaţi la distanţe şi în poziţii convenabile, corelate cu amplasarea încăperilor de la mansardă;
 • ferme din lemn, existente, care din considerente funcţionale, de rezistenţă şi/sau de durabilitate trebuie să fie înlocuite, etc

Acoperisuri case cu sarpanta avand structura din beton armat

Cerinte generale

La acest tip de şarpantă, elementele de construcţie structurale, portante, sunt realizate în principal din elemente de construcţie din beton armat.

La şarpantele cu structura principală de rezistenţă din elemente de construcţie din beton armat, căpriorii se vor executa de regulă din dulapi din lemn

Cerinte particulare de alcatuire

Ca elemente de construcţie structurale principale se pot folosi:

 1. stâlpi şi grinzi din beton armat monolit, de dimensiuni reduse, formând cadre longitudinale şi/sau transversale. Cadrele din beton armat monolit sunt alcătuite din stâlpi verticali de dimensiuni min.25×25 cm şi grinzi orizontale sau înclinate;
 2. grinzi longitudinale interioare (pane) din beton armat monolit. Grinzile longitudinale din beton armat monolit îndeplinesc funcţia de pane. Având în vedere că ele se dispun, de regulă, în zona centrală a acoperişului, peste planşeul superior al mansardei, înălţimea liberă disponibilă este mare şi, în consecinţă, se pot realiza grinzi cu deschideri relativ mari. Grinzile se realizează de formă dreptunghiulară sau cu talpă la partea superioară;
 3. intersecţii ortogonale ale unor fâşii de pereţi, formând stâlpi în formă de cruce, L sau T. Stâlpii formaţi din intersecţii ortogonale de fâşii de pereţi transversali şi longitudinali se prevăd, de regulă, în zona mediană a clădirii, peste pereţii structurali de la nivelul de sub mansardă. Stâlpii se pot realiza:
  1. din pereţi de beton armat monolit, cu grosimea de cel puţin 14 cm;
  2. din zidărie din cărămizi pline sau GVP, de 25 cm grosime, cu armături în rosturile orizontale şi cu stâlpişori din beton armat cu dimensiuni 25 x 25 cm. la extremităţi şi eventual la intersecţie;
 4. parapete, cu sau fără pinteni de rigidizare, pe întregul contur al clădirii sau numai pe unele faţade;
 5. pereţi transversali: frontoane (cu sau fără goluri de ferestre), pereţi antifoc, pereţi adiacenţi rosturilor, pereţi adiacenţi casei scării (cu sau fără goluri de uşi), precum şi, eventual, pereţi de compartimentare (între locuinţe diferite);
 6. pereţi longitudinali: pereţi adiacenţi casei scării (cu sau fără goluri de uşi), pinteni dezvoltaţi ai unor pereţi transversali, precum şi, eventual, unii pereţi de compartimentare (între locuinţe diferite);

Scheme constructive de montaj

In Fig R4,5,6 se prezintă trei exemple de acoperişuri cu şarpanta alcătuită din elemente de construcţie din beton armat

Acoperisuri case cu sarpanta avand structura din metal

La acest tip de şarpantă, principalele elemente de construcţie structurale, care asigură rezistenţa, rigiditatea şi stabilitatea acoperişului mansadat la acţiunea tuturor încărcărilor de calcul, verticale şi orizontale, sunt realizate din metal.

Utilizarea elementelor de construcţie metalice la structura principală de rezistenţă a şarpantelor acoperişurilor mansardate are următoarele avantaje:

 • permite acoperirea unor deschideri mai mari;
 • în comparaţie cu şarpanta din lemn, se caracterizează printr-un grad mai mare de rezistenţă la foc, şi printr-o densitate mai mică a sarcinii termice;

La şarpantele cu structura principală de rezistenţă din elemente de construcţie metalice, căpriori se vor prevedea fie din dulapi din lemn, fie din profile metalice cu pereţi subţiri.

Acoperisuri case. Concluzii

Orice varianta constructiva se alege pentru realizarea structurii acoperisului, in vederea indeplinirii cerintei de rezistenta si stabilitate este necesara intocmirea unui proiect tehnic verificat conform prevederilor legale in vigoare. Pentru realizarea celorlalte cerinte fundamentale, izolare termica, fonica si rezistenta la foc, trebuie consultati , specialisti ingineri constructori si Diriginti de Santier.

mihnea