decembrie 10 2019 0Comment

Termoizolatie. Performante tehnice si punerea in opera

Termoizolatie. Obiectivele urmarite prin termoizolarea cladirilor

Prin izolarea termica a cladirilor se urmareste:

  • asigurarea unei ambiante termice corespunzatoare in interiorul spatiilor inchise;
  • eliminarea riscului de condens pe suprafata interioara a elementelor de constructie;
  • evitarea acumularii de apa in structura elementelor de constructie ca urmare a condensarii vaporilor de apa in structura lor;
  • reducerea consumurilor energetice in exploatare;

Indeplinirea obiectivelor de mai sus se realizeaza utilizand materiale adecvate si o executie a lucrarilor corespunzatoare. De aceea este necesara urmarirea lucrarilor cu specialisti ingineri constructori si Diriginte de Santier autorizat.

Termoizolatie. Conditii tehnice de performanta

Materialele termoizolante trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de calitate:

Conductivitatea termica

Conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu  0,10 W/mK. Cu cat valoarea absoluta a  acestui parametru este mai mica, cu atat materialul este un izolator termic mai bun.

Densitatea

Densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie mai mica sau  egala cu 550 kg/m3.

Rezistenta mecanica

Materialele termoizolante trebuie sa aiba stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzatoare, astfel incat sa nu prezinte  deformari sau degradari permanente, din cauza solicitarilor mecanice.

De cele mai multe ori , chiar prin denumirea materialului este definita rezistenta la compresiune a acestuia ( ex. EPS 80 – polistiren expandat la care efortul de compresiune la o deformare de 10% este de minim 80 kPa).

Durabilitatea

Durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu:

  • durabilitatea cladirilor si a elementelor de constructie  in care sunt inglobate;
  • cu gradul de accesibilitate pentru eventualele interventii in caz de degradare a izolatiei termice;

Siguranta la foc

Comportarea la foc  trebuie sa fie in concordanta cu conditiile normate prin reglementarile tehnice privind siguranta la foc. Nu trebuie sa se deprecieze rezistenta la foc a elementelor de constructie pe care sunt aplicate/inglobate.

Protectia mediului

Materialele de termoizolatie a elementelor de constructie nu trebuie sa emane in decursul exploatarii mirosuri, substante toxice, daunatoare oamenilor sau mediului.

In cazul utilizarii izolatiei termice din materiale care pe parcursul exploatarii pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla etc) trebuie sa se realizeze protectia etansa sau inglobarea in structuri protejate a acestora.

Comportarea la umiditate

Materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umiditatii.

Conditii speciale

  • Materialele termoizolante trebuie sa permita aplicarea lor in structura elementelor de constructie.
  • Materialele de termoizolatie trebuie sa permita aplicarea unor straturi de protectie pe suprafata lor.
  • Termoizolatiile nu trebuie sa contina substante care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune).
  • Toate materialele termoizolante trebuie sa aiba declaratie de conformitate privind calitatea.

In Tabelul A.1 se gasesc valorile termotehnice de calcul ale principalelor materiale termoizolante.

Termoizolatie. Prevederi privind punerea in opera

Generalitati

Lucrarile de izolare termica se executa pe baza proiectelor intocmite de proiectantul lucrarilor de constructie, verificate conform legislatiei in vigoare.Urmarirea executie lucrarilor de izolare termica se face de catre specialisti ingineri constructori si Diriginte de Santier.

Orice modificare la proiect, care presupune inlocuirea totala sau partiala a materialelor prevazute sau care conduce la majorarea incarcarii elementelor de constructie,  va obtine in mod obligatoriu avizul proiectantului de specialitate si de rezistenta.

Lucrari pregatitoare lucrarilor de termoizolatie

Suprafatele suport pregatite pentru executarea izolatiilor termice trebuie sa aiba planeitatea corespunzatoare.

Daca suprafata suport prezinta denivelari, se va executa o racordare cu panta de minim 1:10, cu un strat de tencuiala sau o sapa de egalizare, dar numai cu avizul proiectantului de rezistenta.

Suprafetele suport pe care urmeaza a se aplica direct bariera contra vaporilor de apa sau izolatia termica vor fi curatate si amorsate.

Pe cat posibil , se va evita pozarea instalatiei electrice pe fata elementelor de constructie pe care urmeaza a se aplica izolatia termica. Daca acest lucru nu se poate evita,tuburile electrice se vor ingloba, in stratul de tencuiala/sapa sau betonul de panta . Nu se admite inglobarea tuburilor electrice prin tesirea sau taierea placilor termoizolante.

Executia lucrarilor de termoizolatie

Lucrarile de izolare termica se executa numai cu personal specializat. Acesta va verifica tot timpul atat grosimea si calitatea materialului termoizolant , cat si respectarea dimensiunilor puntilor termice din proiect.

Executarea lucrarilor de izolare termica se face respecandu-se prevederile cuprinse in normele tehnice de folosire specifice fiecarui material termoizolant (standarde de produs, agremente tehnice,norme tehnice de produs, etc).

La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate ( cu sparturi, stirbituri, etc) sau cu caracteristici fizico mecanice inferioare celor prevazute in normele tehnice specifice.

Campul termoizolant cu materiale sub forma de placi se va realiza prin asezarea acestora cu rosturile stranse. Eventualele spatii dintre placi vor fi completate cu bucati taiate la dimensiunile necesare, din aceleasi materiale, pentru a se obtine un strat termoizolant continuu. In cazul  in care izolatia  termica din placi se realizeaza din mai multe straturi, acestea se vor  dispune astfel incat rosturile dintre placile unui strat  sa fie decalate (recomandabil cu cca 1/2..1/3 din dimensiunea placii) fata de rosturile dintre placile straturilor adiacente.

In caz de ploaie, in timpul executiei termoizolatiei, suprafata stratului termoizolant se va acoperi provizoriu cu folii de  protectie, asigurandu-se scurgerea apelor.

Prevederi specifice pentru termoizolarea peretilor

Asezarea placilor termoizolante se face cu rosturi stranse, in randuri astfel asezate ca rosturile sa fie tesute.

In functie de tipul si greutatea placilor termoizolante, fixarea lor de perete se face, dupa caz, prin lipire si/sau prindere mecanica.

Prevederi specifice pentru termoizolarea acoperisurilor

Materialele termoizolante trebuie sa fie asezate fara rosturi si strans imbinate cu elementele de constructie care strapung termoizolatia (cosuri, tuburi de aerisire etc).

Aplicarea stratului termoizolant se face pe fasii, astfel incat sa existe posibilitatea acoperirii lor cu straturi de protectie intr-un interval de timp in care sa nu existe riscuri de umezire a termoizolatiei datorita precipitatiilor atmosferice si fara a se calca pe placile termoizolante.

Circulatia directa pe placile termoizolante este interzisa. Se admite circulatia peste placi doar prin intermediul unor podini.

Executarea izolatiilor termice la acoperisurile cu podurile ventilate se face prin aplicarea materialului termoizolant pe fata superioara a planseului peste pod. Stratul termoizolant va fi protejat cu un strat cu rol de bariera antivant,in cazul podurilor necirculabile. La podurilor circulabile se va aplica un strat de protectie care sa preia incarcarile la care poate fi supusa pardoseala in timpul exploatarii.

Termoizolatie.Masuri la executarea lucrarilor  pe timp friguros

Lucrarile care presupun procedee umede nu se vor executa la temperaturi mai mici de +50C. Lucrarile de izolatii termice nu se vor executa la temperaturi inferioare celor prevazute in normele tehnice ale produselor, pe timp de ceata sau cu precipitatii atmosferice.

mihnea