noiembrie 04 2019 0Comment
Dispozitie de santier

Dispozitie de santier. Prevederi legale si aplicatii

1.Dispozitie de santier.Generalitati

Dispozitia de santier reprezinta documentatia  emisa pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, urmare a necesitatii unor modificari/completari de solutii tehnice. Urmarirea aplicarii dispozitiei de santier se face de catre un Diriginte de Santier autorizat, la fel ca pentru realizarea intregului proiect.

Dispozitia de santier poate fi consecinta:

 1. unor erori de proiectare sesizate pe parcursul executie lucrarilor;
 2. unor erori de executie ce necesita remedieri;
 3. unor modificari de solutii solicitate de beneficiar sau aparute in urma unor situatii imprevizibile la data intocmirii proiectului tehnic;

Dispozitia de santier, completeaza documentatia tehnica initiala si va fi inclusa in Cartea Tehnica a Constructiei .

2.Dispozitie de santier . Conditiile intocmirii si aplicabilitate

Modificarile locale ale solutiilor tehnice  aduse documentatiei tehnice prin dispozitie de santier, pot fi aplicate, cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte :

 1.  nu se modifica functiunea consemnata in autorizatia initiala;
 2.  se asigura respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autoritatilor competente pentru protectia mediului,precum si ale actului administrativ al acesteia dupa caz, anexe la autorizatia de construire;
 3.  sa asigure respectarea prevederilor Codului Civil;
 4.  nu se modifica conditiile de amplasament (regim de inaltime, POT, CUT, aliniament, distantle minime fata de limitele proprietatii,ori aspectul constructiei)
 5.  nu sunt periclitate rezistenta si stabilitatea cladirilor invecinate;
 6.  se asigura respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in domeniul securitatii la incendiu;
 7.  se asigura economia de energie;

Se incadreaza in prevederile de mai sus si lucrarile devenite necesare in cazuri speciale determinate de luarea in considerare a unor situatii imprevizibile la faza de proiectare ( ca urmare a unor decopertari,relevee de fundatii etc),care se executa la constructii existente ,inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii si Cultelor)

3.Dispozitie de santier. Obligatiile persoanelor implicate

In toate situatiile prevazute mai sus responsabilitatea privind corectitudinea tehnica a solutiei modificatoare apartine proiectantului, in solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect,iar titularul autorizatiei (beneficiar/investitor) are obligatia de a depune (in copie) la emitentul autorizatiei de construire documentatiile si/sau documentele specificate, ca martor. Respectarea prevederilor legale a dispozitiei de santier este urmarita de un Diriginte de Santier.

Dispozitia de santier este intocmita si emisa numai de catre proiectantul lucrarii si verificata de verificatorul atestat pentru cerinta respectiva. In caz contrar ea nu poate fi aplicata in executie.

De asemenea dispozitia de santier, trebuie adusa la cunostinta beneficiarului/investitorului/managerului de proiect, pentru a fi acceptata de acesta in scris, intrucat poate implica modificari de costuri, care trebuie aprobate.

4.Cand nu este suficienta dispozitia de santier pentru respectarea cadrului legal

In situatia modificarilor de tema sau a solutiilor tehnice generale care nu se incadreaza in  conditiile prevazute mai sus (punctul 2), beneficiarul/investitorul/managerul de proiect are obligatia de a nu incepe sau de a opri lucrarile,dupa caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizatii de construire. Pentru obtinerea acesteia va depune o noua documentatie tehnica, elaborata in conditiile modificarilor survenite.

Dupa depunerea documentatiei , emitentul autorizatiei de construire , va decide:

 1.  emiterea unei noi autorizatii, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor se inscriu in limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de constructie initiala
 2.  reluarea procedurii de autorizare in conditiile legii, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor depasesc limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,precum si/sau ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de constructie initiala

In cadrul procedurii decizionale ,de mai sus, verificarea modului de incadrare a lucrarilor ,corespunzator modificarilor se face de catre:

 1. structurile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice competente;
 2. de verificatorii de proiecte atestati in conditiile legii;
 3. cu participarea reprezentantilor institutiilor avizatoare si autoritatea competenta pentru protectia mediului;

5.Dispozitie de santier. Tipuri de modificari pentru care poate fi emisa

Asa cum am precizat in cele de mai sus, pentru ca dispozitia de santier sa poata fi aplicata respectand cadrul legal, ea trebuie sa indeplineasca cerintele de la punctul 2. Exemple de tipuri de modificari ale solutiilor tehnice , care respecta aceste cerinte pot fi :

-modificari de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile legii;
-modificari la zugraveli si vopsitorii interioare;
-modificari la zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
-modificari la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
-modificari la pardoseli;
-schimbari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada,daca aceste lucrari nu se executa la constructiile monumente istorice sau situate in zone protejate;
– lucrari de compartimentare provizorie nestructurala;

6.Studiu de caz

I:  Este suficienta o dispozitie de santier pentru modificarea unui gol de tamplarie pe fatada,chiar si cu doar 20 cm?

R: Nu. Este necesara depunerea documentatiei tehnice,la emitentul autorizatiei de construire, in vederea solicitarea emiterii unei noi autorizatii. Ulterior se va aplica procedura descrisa la punctul 4.

I:  Este suficienta o dispozitie de santier pentru mutarea unui perete de gips carton?

R: Da, cu informarea emitentului autorizatiei de construire si transmiterea unei copii a dispozitiei de santier,catre acesta.

7.Legislatie aplicabila

Legea 50/1991 actualizata privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii;

Ordinul nr 839/2009 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii nr 50/1991;

8. Concluzii

Modificarile aduse proiectului tehnic pe parcursul executiei, pe langa implicatiile tehnice, am vazut in cele de mai sus ca pot avea si consecinte legale majore. Dirigintele de santier are astfel un rol important in respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor.

mihnea