noiembrie 07 2019 0Comment
Fundatie casa

Fundatie casa. Detalii si solutii constructive

Fundatie casa. Elemente introductive

Fundatia casei poate fi realizata in mai multe variante constructive, putand fi:

 1. Fundatie izolata;
 2. Fundatie continua;
 3. Fundatie tip radier general;

Adoptarea uneia dintre aceste variante se face in functie de particularitatile structurii de rezistenta, a terenului si a vecinatatilor, iar solutia este aleasa de catre proiectant.Verificarea realizarii corecte a solutiei de fundare, pe parcursul executie, se face de catre un Diriginte de Santier autorizat.

Un element determinant in realizarea unei fundatii o reprezinta solul sau terenul de fundare.Conditia esentiala pentru un teren bun de fundare este ca presiunea exercitata de constructie sa fie mai mica decat presiunea ce o poate suporta terenul de fundare.

Presiunea efectiva exercitata de constructie este determinata de proiectantul structurist, in timp ce presiunea maxima suportata de teren este, de obicei, stabilita de inginerul geotehnician, prin studiul geotehnic.

In cele ce urmeaza vom face o analiza a elementelor esentiale pentru stabilirea terenului bun de fundare, precum si o descriere a tipurilor de fundatii continue, acestea fiind cele mai intalnite la constructiile de case.

Fundatie casa. Elemente pregatitoare

Foarte important este ca inainte de inceperea proiectarii casei dvs. sa realizati un studiu geotehnic, intocmit de un inginer specialist. Acest studiu , care are un cost relativ mic, poate reduce costurile constructiei si in acelasi timp va da certitudinea unei case corespunzator proiectate.

Dupa finalizarea sapaturii la cota de fundare este obligatorie convocarea inginerului geotehnician si a Dirigintelui de Santier, in vederea verificarii si confirmarii caracteristicilor terenului. Acesta verificare se va concretiza printr-un proces verbal a naturii terenului de fundare.

Fundatie casa. Stabilirea adancimii de fundare

Adancimea de fundare este distanta masurata de la nivelul terenului (natural sau sistematizat) pana la baza fundatiei.

Stabilirea adancimii de fundare a unei fundatii se face tinand seama de urmatoarele criterii:

 1. Geotehnice, hidrogeologice si climtice.
  1.  adancimea la care apare un strat de pamant cu capacitate portanta (rezistenta) adecvata;
  2.  nivelul apelor subterane si presiunea apei;
  3.  miscari posibile ale terenului si reduceri ale rezistentei acestuia provocate de curgerea libera a apei, de efectele climatice sau de lucrarile de executie;
  4.  prezenta pamanturilor speciale;
  5.  adancimea de inghet;
  6.  adancimea de afuiere;
  7.  efectele variatiilor de umiditate datorate unor perioade lungi de seceta urmate de perioade cu precipitatii abundente;
 2. Proiectul de arhitectura prin care se impune cota ± 0.00.
 3. Vecinatati.
  1.  efectele excavatiilor si/sau a epuismentelor generale asupra fundatiilor si cladirilor invecinate;
  2.  excavatii ulterioare prevazute pentru utilitati sau alte constructii;
 4. Conditii speciale in exploatarea constructiilor care pot influenta caracteristicile si comportarea terenului de fundare (temperaturi excesive transmise la teren datorita unor procese tehnologice etc).

Adancimea minima de fundare se stabileste ca fiind adancimea cea mai mare care rezulta in functie de criteriile de mai sus.

Fundatie casa.Adancimea de inghet

Adancimea minima de fundare se stabileste conform tabelului de mai jos, in functie de natura terenului de fundare, adancimea de inghet si nivelul apei subterane.

Terenul de fundare Adancimea de inghet Adancimea apei subterane fata de cota terenului natural Adancimea minima de fundare
Terenuri supuse actiunii inghetului Terenuri ferite de inghet
( cm) (cm) (cm)
Roci stancoase oricare Oricare 30- 40 20
Pietrisuri curate, nisipuri mari si mijlocii curate Oricare H≥2.0m Hi 40
H<2.0 m Hi + 10 40
Pietris sau nisip argilos, argila arsa Hi≤ 70 H≥2.0m 80 50
H<2.0 m 90 50
Hi>70 H≥2.0m Hi + 10 50
H<2.0 m Hi + 20 50
Nisip fin prafos,praf argilos,argila prafoasa si nisipoasa Hi≤ 70 H≥2.5m 80 50
H<2.5 m 90 50
Hi>70 H≥2.5m Hi + 10 50
H<2.5 m Hi + 20 50

Pentru zonarea teritoriului Romaniei in functie de adancimea maxima de inghet  vezi harta

Materiale pentru fundatii

In mod uzual, fundatiile se realizeaza din:

 • beton armat;
 • beton simplu;
 • zidarie de piatra;

La realizarea fundatiilor se recomanda folosirea betonului armat,indiferent de marimea incarcarilor si de destinatia constructiei.

Beton.

Caracteristicile betoanelor utilizate se stabilesc de catre proiectant.

Clasele minime de beton utilizate sunt urmatoarele:

Pentru elemente de beton simplu

 • C4/5-pentru umpluturi/egalizari;
 • C8/10- pentru blocul de beton simplu;

Pentru elementele din beton armat

 • C16/20 -respectandu-se prevederile P100-1 si in functie de clasele de expunere conform NE012/1

Otel beton

Acesta trebuie sa indeplineasca cerintele definite in normativul ST009. Otelul folosit la fundatii va fi clasa de ductilitate B sau C, reprezentand oteluri ductile.

Diametrul minim al armaturilor, in cazul fundatiilor continue, este

 • pentru armaturi longitudinale 14 mm;
 • pentru etrieri 8 mm;
 • pe fetele laterale ale grinzii de fundare 10 mm;

Fundatie casa.Fundatii continue sub pereti structurali de zidarie

Conformarea fundatiilor se diferentiaza functie de urmatoarele conditii:

 • conditii geotehnice ale amplasamentului;
 • zona seismica de calcul a amplasamentului,caracterizata prin acceleratia seismica de proiectare (ag);
  • ag≤ 0.15g
  • ag>0.15g
 • cladire cu sau fara subsol;

Fundatiile peretilor sunt :

 1.  de tip continuu;
 2.  fundatii cu descarcari pe reazeme izolate,in anumite situatii;

Fundatii la cladiri amplasate pe teren de fundare favorabil,in zone cu seismicitate ag≤ 0.15g

Fundatii la cladiri fara subsol

Tipurile de fundatii utilizate pot fi

 • bloc de fundatie din beton simplu (vezi desen)
 • bloc de fundatie si soclu din beton simplu (vezi desen)
 • bloc de fundatie cu doua trepte si soclu din beton simplu (vezi desen)
 • bloc de fundatie din beton simplu si soclu cu centura din beton armat(vezi desen)
 • bloc de fundatie din beton simplu si soclu inalt cu doua centuri din beton armat (vezi desen)

Inaltimea soclului si a treptelor blocului de fundatie va fi de cel putin 400 mm.

Inaltimea blocului din beton simplu va respecta valoarea tg α din tabelul de mai jos.

Presiunea efectiva pe teren (kPa) Valori minime

tg α

200 1.05
250 1.15
300 1.30
350 1.40
400 1.50

Pentru cladirile fara subsol se recomanda si urmatoarele:

 • grosimea peretelui (sau soclului) care reazema pe blocul de fundatie B≥b + 100 mm ( B≥Bs+100 mm)
 • distantele minime necesare pentru executarea sapaturilor, conform  tabelului de mai jos
  Adancimea sapaturii

  h (m)

  Latimea minima

  (m)

  0,40 <h≤ 0,70 0,40
  0,70 <h≤ 1,10 0,45
  h > 1,10 0,50

Fundatii la cladiri cu subsol

Fundatiile pot fi :

Peretii subsolului se prevad sub peretii structurali, pe cat posibil axati fata de acestia.

Peretele de subsol, daca se realizeaza din beton simplu,va fi prevazut cu doua centuri amplasate la nivelul planseului peste subsol si respectiv la baza peretelui.

Peretii din subsol vor avea grosimea minima de 250 mm pentru peretii de contur si 200 mm pentru peretii interiori.Peretii vor avea grosimea mai mare sau cel putin egala cu a peretilor din suprastructura.

Fundatii cu descarcari pe reazeme izolate

La cladirile din clasele de importanta III si IV care transmit incarcari verticale reduse, se pot prevedea si fundatii izolate din beton simplu , legate cu grinzi din beton armat pe ambele directii (vezi desen)

Pentru asigurarea unei rigiditati corespunzatoare se recomanda h≥(1/6 – 1/8)L.

Fundatii la cladiri amplasate pe teren de fundare favorabil in zone cu seismicitate ag>0.15g

La cladirile fara subsol

Funadatiile pot fi:

 • fundatii cu bloc din beton simplu si soclu din beton armat (vezi desen)
 • fundatii de tip grinzi continue din beton armat (vezi desen)

La cladiri cu subsol

Fundatiile si peretii de subsol se realizeaza din beton armat (vezi desen)

Fundatie casa.Solutii de fundare la pereti nestructurali

Peretii nestructurali reazema, de regula, pe placa de beton armat. Placa trebuie asezata pe un teren bun sau umpluturi compactate controlat de cel mult 0,8 m grosime.

Solutiile de rezemare pot fi realizate astfel:

 • daca peretii nestructurali transmit o incarcare de maxim 4 kN/m si au cel mult 3.0 m lungime, placa se realizeaza de minim 100 mm grosime,cu o armatura suplimentara dispusa in lungul peretelui (vezi desen)
 • daca peretii nestructurali transmit o incarcare intre  4-10kN/m si au cel mult 3.0m lungime , placa se realizeaza cu o ingrosare locala de minim 200 mm (vezi desen)

Armaturile suplimentare longitudinale dispuse in placa sub pereti vor avea diametrul minim de 10 mm.

Situatiile care nu se incadreaza in limitele de mai sus se rezolva ca in cazul fundatiilor peretilor structurali.

Fundatie casa.Racordarea in trepte a fundatiilor avand cote de fundare diferite

Racordarea in trepte a fundatiilor este necesara in urmatoarele cazuri:

 •  amplasament pe terenuri in panta sau cu stratificatie inclinata;
 •  cladiri cu subsol partial;
 •  intersectii de fundatii avand cote de fundare diferite;

Se recomanda respectarea urmatoarelor conditii:

 •  racordarea intre cotele de fundare diferite sa se realizeze in trepte;
 •  linia de panta a treptelor sa respecte conditia tg α≤0.65;
 •  inaltimea treptelor se limiteaza la 0.50 m in pamanturi necoezive , respectiv la 0.70 m in pamanturi coezive;
 •  cota superioara a blocului de fundatie se pastreaza la acelasi nivel pe intreaga lungime a zonei de racordare;

Desen racordarea fundatiilor in trepte

Legislatie si normative

Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata- NP 112-2014

Cod de proiectare seismica – Partea I -P100-01/2013

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie – CR 6-2013

mihnea